Liadok amónny s dolomitom 27 % N

Nachádzate sa tu:ÚvodHnojiváLAD

Liadok amónny s dolomitom

Liadok amónny sa vyrába z dusičnanu amónneho a jemne mletého vápenca (NH4NO3 + CaCO3).                              Z celkového dusíka je v tomto hnojive 1/2 vo forme amónneho dusíka a 1/2 vo forme nitrátového dusíka.

Zloženie, vlastnosti, vzhľad:

Liadok amónny s dolomitom (LAD) je sivobiely granulát dusičnanu amónneho s jemne mletým dolomitom, ktorého prítomnosť znižuje prirodzenú kyslosť hnojiva. Obsahuje 27 % dusíka. Hnojivo je povrchovo upravené proti spekaniu. Vápnik aj horčík sa nachádzajú vo forme uhličitanov nerozpustných vo vode. Pomer obsahu dusičnanového a amoniakálneho dusíka je 1 : 1.

Technická špecifikácia:

obsah celkového dusíka (N) 27 %
obsah amónneho dusíka 13,5 %
obsah dusičnanového dusíka 13,5 %
obsah oxidu horečnatého (MgO)
nerozpustného vo vode 4,1 %

Granulometrické zloženie:

obsah častíc od 2 do 5 mm min. 90 %
obsah častíc pod 1 mm max. 1 %
obsah častíc nad 10 mm 0 %

Použitie:

LAD je vhodný na všetky druhy poľných plodín a pôd v rôznych agroekologických podmienkach na základné hnojenie alebo prihnojovanie v čase vegetácie.
Sypná hmotnosť: 900 kg/m3