Finančno-ekonomický úsek

Ing. Lýdia Chrastinová

ekonomická riaditeľka

Tel.::+421 36 6357 151

Fax: +421 36 6312 605

Email: Poslať e-mail

Účtáreň

Tel.:421 36 6357 131

Tel.:421 36 6357 132

Tel.:421 36 6357 133

Tel.:421 36 6357 237

Správa saldokonta

Tel.::+421 36 6357 154

Mzdové oddelenie

Tel.::+421 36 6357 103

KONTAKT

Adresa: ACHP Levice a.s., Podhradie 31, 934 01 Levice

Tel.::+421 36 6357 122

Fax: +421 36 6312 605

Email: info@achplv.sk