Výrobno obchodný úsek

Ing. Petr Mušinský

výrobno obchodný riaditeľ

Mobil:+421 905 788 474

Fax: +421 36 6312 605

Email: Poslať e-mail

Ing. Natália Šuníková Tamaškovičová

agrokomodity

Mobil:+421 911 037 003

Email: Poslať e-mail

Ing. Štefan Ivanič

doprava

Mobil:+421 904 976 679

Email: Poslať e-mail

Mária Lenthárová

hnojivá

Mobil:+421 903 991 061

Email: Poslať e-mail

Mgr. Mário Mesároš

logistika

Mobil:+421 903 991 016

Email: Poslať e-mail

Ing. Roman Buchel

agrochémia, poradenstvo

Mobil:+421 905 457 332

Email: Poslať e-mail

Ing. Jarmila Petrovičová

osivá

Mobil:+421 911 489 101

Email: Poslať e-mail

KONTAKT

Adresa: ACHP Levice a.s., Podhradie 31, 934 01 Levice

Tel.::+421 36 6357 122

Fax: +421 36 6312 605

Email: info@achplv.sk