ACHP Levice a.s.

Nákupno - obchodné stredisko Želiezovce

ACHP Levice a.s.

Nákupno - obchodné stredisko Lužianky

ACHP Levice a.s.

sklad Spišská Belá

ACHP Levice a.s.

sklad Spišská Nová Ves

Vitajte na stránke ACHP Levice a.s.

Dusíkaté hnojivá

Liadok 27 % N

HNOJIVO ES

 • Celkový obsah N: 27 %
 • Obsah amónneho dusíka: 13,5%
 • Obsah dusičnan. dusíka: 13,5%
 • Obsah MgO: 4,1%
 • Výrobca : DUSLO a.s.

DASA 26/13

HNOJIVO ES

 • Celkový obsah N: 26 %
 • Obsah amónneho dusíka: 18,5%
 • Obsah dusičnan. dusíka: 7,5%
 • Obsah S: 13%
 • Výrobca : DUSLO a.s.

DAM 390

HNOJIVO ES

 • Celkový obsah N: 39 obj.%
 • Obsah amid. dusíka: 19,5 obj.%
 • Obsah NO3 dusíka: 9,75 obj.%
 • Obsah NH4 dusíka: 9,75 obj.%
 • Výrobca : DUSLO a.s.

Močovina 46 %

HNOJIVO ES

 • Celkový obsah N: 46 %
 • Obsah amid. dusíka: 46%
 • Obsah biuretu: max.0,6%
 • Obsah vlhkosti: max.0,5%
 • Výrobca : DUSLO a.s.

Ensin

HNOJIVO ES

 • Celkový obsah N: 26 %
 • Obsah amónneho dusíka: 18,5%
 • Obsah dusičnan. dusíka: 7,5%
 • Obsah S: 13%
 • Výrobca : DUSLO a.s.

Kombinované hnojivá - NPK

NPK 15-10-10

HNOJIVO ES

 • Obsah N: 15 %
 • Obsah P2O5: 10%
 • Obsah K2O: 10%

NPK 15-15-15

HNOJIVO ES

 • Obsah N: 15 %
 • Obsah P2O5: 15%
 • Obsah K2O: 15%

NPK 10-15-15

HNOJIVO ES

 • Obsah N: 10 %
 • Obsah P2O5: 15%
 • Obsah K2O: 15%

NPK 10-20-10

HNOJIVO ES

 • Obsah N: 10 %
 • Obsah P2O5: 20%
 • Obsah K2O: 10%

Jedno a viaczložkové hnojivá

Amofos 12/52

Certifikát UKSUP

 • Obsah N: 12 %
 • Obsah P2O5: 52%

DAP 18/46

Certifikát UKSUP

 • Obsah N: 18 %
 • Obsah P2O5: 46%

Draselná soľ 60%

Cerifikát UKSUP

 • Obsah K2O: 60%

CORN STARTER

Hnojivo ES

 • Obsah N: 15 %
 • Obsah P2O5: 20%
 • Obsah K2O: 10%
 • Obsah Zn: 1,5%