Nachádzate sa tu:ÚvodAgroporadenstvo

IPO (Iniciatíva prosperujúce olejniny) - Poradca pestovateľa

Občasník je centrálne rozposielaný pestovateľom repky v širokom zábere skupiny Agrofert Holding,

Poradca pestovateľa - 5. vydanie 2012

číslo 5, ročník II. , august 2012

V EÚ27, teda v regióne pomerne preľudnenom, s vysokou úrovňou spotreby potravín, pri mierne podpriemernej výmere ornej pôdy a naopak s vysokou a stále rastúcou úrovňou využitia rastlinnej produkcie pre energetické účely, je situácia obzvlášť špeciálna. To preto, že ceny potravín sú relatívne ku svetu nízke a o dosť začali zaostávať za cenami bývania a súvisiacich služieb. Relatívne k väčšej časti sveta je veľmi drahá energia a niektoré ďalšie: finančný sektor, služby, mobilní operátori apod. Trh je z toho hľadiska veľmi pokrivený.

Rok 2012 - reálna nádej vysokých cien repky a obilia

Nová agrotechnika ozimnej repky - založenie porastu, jeseň, zima

Vybrané výsledky výkonnosti líniových a hybridných odrôd ozimnej repky

Poradca pestovateľa - 4. vydanie 2012

číslo 4, ročník II. , júl 2012

Už cenový vývoj a rozpor v cenách na burze MATIF v porovnaní s reálnym farmárskym trhom v EÚ, ktorý dáva lepšie ceny, upozorňujú, že produkcia obilia i olejnín dobrá nebude. Suchú jeseň vystriedala ťažká mrazivá zima a to všetko korunovalo jarné sucho. Podľa odhadov USDA (ministerstvo poľnohospodárstva USA) bude mať svet veľmi dobrý zber.

Niekoľko viet k úrodám

Poškodenie šešúľ repky ozimnej počas dozrievania

Odrůdy řepky do extrémních podmínek

Poradca pestovateľa - 3. vydanie 2012

číslo 3, ročník II. , apríl 2012

Zvláštnosťou obdobia sú vyššie predajné ceny reálnych obchodov, ako uvádzajú burzy: Matif, Hamburg a pod. Samozrejme, ceny sú vysoké tam i tam, ale rozdiel upozorňuje na to, že burza nie je pre ceny agrárnych komodít určujúca. Je to len jedno hľadisko, pretože cez burzu sa realizuje max.1% reálnych obchodov. Okrem toho je tu aj otázka kvalifikácie „burziánov“ rozsah špekulácií a netržných vplyvov.

Niekoľko viet k úrodám

Poškodenie šešúľ repky ozimnej počas dozrievania

Odrůdy řepky do extrémních podmínek

Poradca pestovateľa - 2. vydanie 2012

číslo 2, ročník II. , júl 2012

Už cenový vývoj a rozpor v cenách na burze MATIF v porovnaní s reálnym farmárskym trhom v EÚ, ktorý dáva lepšie ceny, upozorňujú, že produkcia obilia i olejnín dobrá nebude. Suchú jeseň vystriedala ťažká mrazivá zima a to všetko korunovalo jarné sucho. Podľa odhadov USDA (ministerstvo poľnohospodárstva USA) bude mať svet veľmi dobrý zber.

Niekoľko viet k úrodám

Poškodenie šešúľ repky ozimnej počas dozrievania

Odrůdy řepky do extrémních podmínek

Poradca pestovateľa - 1. vydanie 2012

číslo 1, ročník II. , júl 2012

Už cenový vývoj a rozpor v cenách na burze MATIF v porovnaní s reálnym farmárskym trhom v EÚ, ktorý dáva lepšie ceny, upozorňujú, že produkcia obilia i olejnín dobrá nebude. Suchú jeseň vystriedala ťažká mrazivá zima a to všetko korunovalo jarné sucho. Podľa odhadov USDA (ministerstvo poľnohospodárstva USA) bude mať svet veľmi dobrý zber.

Niekoľko viet k úrodám

Poškodenie šešúľ repky ozimnej počas dozrievania

Odrůdy řepky do extrémních podmínek

Naša ponuka

Rozbory pôdy - pH, Nan, P, K, obsah humusu, obsah Ca

Rozbor zelených častí rastlín pre potreby produkčého a kvalitatívneho prihnojenia N.

Rýchla analýza Vašej vzorky na prítomnosť a obsah mykotoxínov.