Background

Agrochémia

PRÍPRAVKY NA OCHRANU RASTLÍN

Sme významným distribútorom v SR s kompletným sortimentom prípravkov na ochranu rastlín. Okrem odborného poradenstva a špičkovej logistiky spoločnosť ponúka aj tzv špeciality, ktoré sú žiadané na slovenskom trhu.

Karty bezpečnostných údajov k jednotlivým prípravkom môžete nájsť na tomto odkaze: Bezpečnostní listy – agrochemikálie SK

Hlavné ponukané produkty z kategórie pesticídov:

FUNGICÝDY:

Agrozol® 250 EW NOVINKA
Agrozol® 430 SC NOVINKA
Caramba®
Champion® 50 WG
Lentyma® NOVINKA
Patel 300 EC NOVINKA

 

HERBICÍDY:

Betanal® Tandem
Bofix®
Clomate®
Dikan 700 WG NOVINKA
Goltix® Gold
Locus 700 WG NOVINKA
Mesi 100 SC NOVINKA
Nick 040 OD NOVINKA
Rosate® TF
Rosate® Green TF
Roundup® Biaktiv
Sultan® 50 SC
Sultan® Top

INSEKTICÍDY:

Deltik 100 SC NOVINKA
Rapid®
Telfix NOVINKA AGF

Hlavné ponukané produkty z kategórie listových a granulovaných hnojív:

Borosan Forte
Borosan Humine
Ferosol
Ferti B
Fertigreen NPK 10-5-5

Fertigreen Kombi NPK 7-7-5
Fertikal
Fertimag
Kuprosol
Lovo CaN

Lovo CaN T
Lovoflor NPK 4-2,5-3
Lovohumine N
Mangan Forte
MgN sol

MgS sol
Mikrokomplex Cu-Mn-Zn
Molysol
Nitrozinok
NP sol NP 8-24

PK sol PK 20-24
Selenol
SK sol
Zinkosol Forte
Lovostabil

Bez machu
Cererit GSH NPK 8-13-11
Lovogreen Micrograde NPK 20-5-8 + 2 MgO
Lovogreen Micrograde NPK 10-5-20 + 4 MgO
Piadin

Hlavné ponukané produkty z kategórie špeciality:

CCC 745 SL

Istroekol

Lovostabil

Sulka-K

Sulka-Ca

Piadin® Neo

Dusíkaté vápno PERLKA®

SlowUrea®