Background

Fúzia spoločností ACHP Levice a.s. a Poľnoslužby Bebrava a.s.

Dňa 1.1.2024 prebehlo zlúčenie spoločností ACHP Levice a.s. a Poľnoslužby Bebrava a.s. Poľnoslužby Bebrava akciová spoločnosť, vznikla 1. mája 1992...

Image

Fúzia spoločností ACHP Levice a.s. a Poľnoslužby Bebrava a.s.

Dňa 1.1.2024 prebehlo zlúčenie spoločností ACHP Levice a.s. a Poľnoslužby Bebrava a.s.

Poľnoslužby Bebrava akciová spoločnosť, vznikla 1. mája 1992 v rámci I. vlny kupónovej privatizácie. Spoločnosť prevádzkuje tri strediská – v Rybanoch, Chynoranoch a v Bánovciach nad Bebravou. Hlavné zameranie spoločnosti pri jej vzniku bola výroba kŕmnych zmesí, nákup, ošetrovanie a odbyt rastlinných výrobkov.

V ďalších rokoch spoločnosť rozširovala predmet podnikania o nové činnosti. Všetky boli zamerané na poskytovanie ďalších služieb v poľnohospodárskej prvovýrobe. Vzniklo tým lepšie prepojenie medzi prvovýrobou, službami a konečným spracovateľom.