Background

Kľúč k úspechu v záhradách, na poliach

Integrovaný systém rastlinnej výroby v rámci ochrany životného prostredia vyžaduje od pestovateľov šetrný prístup k výžive a ochrane rastlín. Cieľom...

Image

Kľúč k úspechu v záhradách, na poliach

Integrovaný systém rastlinnej výroby v rámci ochrany životného prostredia vyžaduje od pestovateľov šetrný prístup k výžive a ochrane rastlín. Cieľom pestovateľov je používať len také
množstvo hnojív a prípravkov na ochranu rastlín, ktoré síce ešte dobre zabezpečia využitie výnosového potenciálu pestovaných plodín, ale nevyvolávajú ďalšie ekologické problémy, ako
napr. zaťažovanie pôdy rezíduami alebo výskyty nežiaducich látok v zelenine a ovocí. Osvedčeným prostriedkom spĺňajúcim maximálne požiadavky integrovanej produkcie je dusíkaté
vápno PERLKA®. Hnojivo, ktoré sa v pôde rozloží bez zvyšku, nezanecháva rezíduá, nepoškodzuje následné plodiny, neohrozuje ani najbližšie zdroje povrchových vôd a má vynikajúce vedľajšie účinky na buriny, hubovité ochorenia a slimáky.

Kompletné informácie nájdete na v katalógu na tomto odkaze: Dusíkaté vápno PERLKA®