Background

Kontakty

Icon
Podnikové riaditeľstvo

Adresa: Podhradie 31, 934 01 Levice

Generálny riaditeľ: Ing. Vladimír Tamaškovič
Tel. č.: 036 /6 357 121
E-mail: sekretariat@achplv.sk

Sekretariát:
Tel. č.: 036 /63 57 122
E-mail: sekretariat@achplv.sk

Podnikový kontrolór, správca webu:
Bc. Tomáš Tamaškovič
Mobil: 0911 026 933
E-mail: tomas.tamaskovic@achplv.sk

Obchodný úsek
Adresa: Podhradie 31, 934 01 Levice
Výrobno-obchodný riaditeľ: Ing. Petr Mušinský
Mobil: 0905 788 474
E-mail: musinsky@achplv.sk

Manažer obchodu (rastlinné komodity): Ing. Natália Šuníková Tamaškovičová
E-mail: natalia.sunikova.tamaskovicova@achplv.sk

Manažér logistiky: Ing. Štefan Ivanič
Mobil: 0904 976 679
E-mail: stefan.ivanic@achp-lv.sk

Manažér: Mgr. Mário Mesároš
Mobil: 0903 991 016
E-mail: mesaros@achp-lv.sk

Manažer agrochémie: Ing. Roman Buchel
Mobil: 0905 457 332
E-mail: buchel@achplv.sk

Manažér osív: Ing. Jarmila Petrovičová
Mobil: 0911 489 101
E-mail: jarmila.petrovicova@achp-lv.sk

Finančno-ekonomický úsek
Adresa: Podhradie 31, 934 01 Levice
Finančno-ekonomický riaditeľ: Ing. Lýdia Chrastinová
Tel. č.: 036 /6 357 151
E-mail: lydia.chrastinova@achp-lv.sk

Referent FEÚ: Milada Kosorínová
Tel. č.: 036 /63 57 152
E-mail: milada.kosorinova@achp-lv.sk

Manažér ekonomického úseku + prvovýroby: Ing. Tomáš Peškovič
Tel. č.: 0904 976 987
E-mail: tomas.peskovic@achp-lv.sk

Hlavný finančný účtovník: Ing. Mária Repková
Tel. č.: 036 /63 57 123
E-mail: maria.repkova@achp-lv.sk

Finančný účtovník, evidencia DPH: Ing. Dominika Šabíková
Tel. č.: 036 /63 57 154
E-mail: dominika.sabikova@achp-lv.sk

Finančný účtovník, správa saldokonta: Ing. Simona Černová
Tel. č.: 036/63 57 133
E-mail: simona.cernova@achp-lv.sk

Finančný účtovník, analytik: Ing. Bronislava Kapustová
Tel. č.: 036 /63 57 129
E-mail: bronislava.kapustova@achp-lv.sk

Finančný účtovník, úhrady: Ing. Zuzana Drapčaťová
Tel. č.: 036 /63 57 132
E-mail: zuzana.drapcatova@achp-lv.sk

Mzdový účtovník, personalista: Ing. Miroslava Blažeková Bobeková
Tel. č.: 036 /63 57 141
E-mail: miroslava.blazekova.bobekova@achp-lv.sk

Technicko-investičný úsek
Adresa: Podhradie 31, 934 01 Levice
Technicko-investičný riaditeľ: Ing. Ján Chromčo
E-mail: chromco@achplv.sk

Referent TIÚ: Bc. Patrícia Javrová
Tel. č.: 036 /63 57 142
E-mail: patricia.javrova@achp-lv.sk

Investičný technik: Pavol Sečkár
Tel. č.: 0915 754 396
E-mail: seckar@achplv.sk

Technicko-investičný manažér: Ing. Dušan Gajdoš
Mobil: 0908 582 457
E-mail: gajdos@achplv.sk

Stavebný technik: Natália Bakači
Tel. č.: 0902 765 522
E-mail: natalia.bakaci@achp-lv.sk

špecialista BOZP, PO, environment: Jana Gajdošová
Tel. č.: 0904 978 241
E-mail: jana.gajdosova@achp-lv.sk

informačný technik (IT), správca siete: Ing. Vladimír Ďurovský
Tel. č.: 0905 464 996
E-mail: vladimir.durovsky@achp-lv.sk

Icon
Obchodní zástupcovia (rastlinné komodity, priemyselné hnojivá)

Obchodný zástupca

Okres Želiezovce a okres Nové Zámky a okolie: Mária Lenthárová
Mobil: 0903 991 061
E-mail: maria.lentharova@achp-lv.sk

Podhradie 31, 934 01 Levice
Kpt. Nálepku 66, 937 01 Želiezovce

Obchodný zástupca

Okres Levice, Šahy a okolie: Ing. Lukáš Mališ
Mobil: 0911 169 761
E-mail: lukas.malis@achp-lv.sk

Mochovská 9, 934 01 Levice

Obchodný zástupca

Okres Topoľčany, okres Nitra a okolie: Ing. Dušan Šrank
Mobil: 0910 484 468
E-mail: dusan.srank@achp-lv.sk

Topoľčianska 464/55, 956 11 Ludanice

Obchodný zástupca

Spišská Nová Ves, Spišská Belá, Liptov, východ SR: Maroš Péchy
Mobil: 0903 991 056
E-mail: pechy@achplv.sk

SNP 10, 059 01 Spišská Belá

Icon
AOS Levice

Adresa: Mochovská 9, 934 05 Levice

Vedúci: Ing. Lukáš Mališ
Mobil: 0911 169 761
E-mail: lukas.malis@achp-lv.sk

Ekonómka: Eva Slámová
Tel. č.: 036 /63 12 040
Mobil: 0903 991 049
E-mail: eva.slamova@achp-lv.sk

OSS Levice
Adresa: Mochovská 9, 934 05 Levice

Vedúci: Ing. Dušan Gajdoš
Mobil: 0908 582 457
E-mail: gajdos@achplv.sk

účtovníčka MTZ, odbyt: Michaela Mrázová
Mobil: 0911 169 752
E-mail: michaela.mrazova@achp-lv.sk

Icon
AOS Tupá

Adresa: 935 84 Tupá

Vedúci: Ing. Lukáš Mališ
Mobil: 0911 169 761
E-mail: lukas.malis@achp-lv.sk

Ekonómka: Eva Slámová
Tel. č.: 036 /63 12 040
Mobil: 0903 991 049
E-mail: eva.slamova@achp-lv.sk

Skladník: Michal Jakab
Tel.č.: 036 /74 91 156
E-mail: michal.jakab@achp-lv.sk

Icon
AOS Želiezovce

Adresa: Kpt. Nálepku 66, 937 01 Želiezovce

Vedúci: Mária Lenthárová
Mobil: 0903 991 061
E-mail: maria.lentharova@achp-lv.sk

Ekonómka: Ing. Linda Miklóšová
Tel. č.: 036 /77 12 622
Mobil: 0911 698 490
E-mail: zeliezovce@achplv.sk

Icon
AOS Ludanice

Adresa: Topoľčianska 464/55, 956 11 Ludanice

Vedúci: Ing. Dušan Šrank
Mobil: 0910 484 468
E-mail: dusan.srank@achp-lv.sk

Ekonómka: Miroslava Šmitalová
Tel. č.: 038 /53 19 883
Mobil: 0904 976 403
E-mail: miroslava.smitalova@achp-lv.sk

Icon
AOS Čab

Adresa: Čab 267, 951 24 Nové Sady

Vedúci: Ing. Aneta Líšková
Mobil: 0903 432 908
E-mail: aneta.liskova@achp-lv.sk

Obchod PHM: Anna Líšková
Tel. č.: 037 /78 94 276
Mobil: 0905 726 711
E-mail: anna.liskova@achp-lv.sk

Icon
AOS Tesárske Mlyňany

Adresa: 951 76 Tesárske Mlyňany

Vedúci: Ing. Aneta Líšková
Mobil: 0903 432 908
E-mail: aneta.liskova@achp-lv.sk

Ekonómka: Ľudmila Studená
Tel. č.: 037 /63 34 260
Mobil: 0905 440 103
E-mail: ludmila.studena@achp-lv.sk

Icon
AOS Hul

Adresa: Hlavná 447, 941 44 Hul

Vedúci: Ing. Tomáš Michalíček
Mobil: 0903 473 063
E-mail: tomas.michalicek@achp-lv.sk

Ekonómka: Janette Tőkőlyová
Tel. č.: 035 /65 85 239
Mobil: 0911 641 742
E-mail: tokolyova@achplv.sk

Icon
AOS HUL- Spišská Belá

Adresa: SNP 10, 059 01 Spišská Belá

Vedúci: Maroš Péchy
Mobil: 0903 991 056
E-mail: pechy@achplv.sk

Ekonómka: Janette Tőkőlyová
Tel. č.: 035 /65 85 239
Mobil: 0911 641 742
E-mail: tokolyova@achplv.sk

Icon
NOS Lužianky

Adresa: Korytovská 1, 951 41 Lužianky

Vedúci: Mgr. Tomáš Líška
Mobil: 0904 978 033
E-mail: tomas.liska@achp-lv.sk

Ekonómka: Mária Kuťková
Tel. č.: 037 /77 83 413
Mobil: 0904 977 355
E-mail: siloluzianky@achplv.sk

Icon
NOS Veľké Ripňany

Adresa: Nitrianska 445, 956 07 Veľké Ripňany

Vedúci: Ing. Peter Slamka
Mobil: 0911 169 760
E-mail: peter.slamka@achp-lv.sk

Ekonómka: Ing. Monika Švecová
Tel. č.: 038 /53 99 204
Mobil: 0915 666 838
E-mail: monika.svecova@achp-lv.sk

Icon
NOS Želiezovce

Adresa: Kpt. Nálepku 58, 937 01 Želiezovce

Vedúci: Martin Frtús
Mobil: 0904 978 244
E-mail: martin.frtus@achp-lv.sk

Ekonómka: Anikó Nagyová
Tel. č.: 036 /77 11 035
Mobil: 0905 420 388
E-mail: silozeliezovce@achplv.sk

Icon
ACHP Hul - sklad Spišská Nová Ves

Adresa: Odorínska cesta 1, 052 01 Spišská Nová Ves

Vedúci: Maroš Péchy
Mobil: 0903 991 056
E-mail: pechy@achplv.sk

Ekonómka: Janette Tőkőlyová
Tel. č.: 035 /65 85 239
Mobil: 0911 641 742
E-mail: tokolyova@achplv.sk