50
rokov existencie

O nás

Spoločnosť ACHP Levice a. s. existuje na trhu už 50 rokov.

Za uvedené obdobie naakumulovala značnú a modernú výrobno-technickú základňu, priebežne zvládla odbornú výchovu svojich pracovníkov a spojením týchto faktorov dokázala promptne a odborne riešiť úlohy výrobného a obchodného charakteru v oblasti poľnohospodárskej prvovýroby.

Progresívnosť manažmentu spoločnosti v oblasti výrobných a obchodných aktivít dokresľuje skutočnosť jej širokého kontaktu s podnikmi prvovýroby nachádzajúcich sa tak na vertikále severných a južných ako aj horizontále západných a východných hraníc SR. Predmetná snaha vyústila v kontinuite kladných hospodárskych výsledkov.

Cieľom spoločnosti je neustále aj v zložitých a meniacich sa spoločensko-ekonomických podmienkach zabezpečiť systém rozšírenej reprodukcie.

Vývoj loga ACHP Levice

Logo 1974 – 1984

Logo 1993 – 2007

Logo 2007 – súčastnosť

Background

ACHP Levice a.s.

O nás

Spoločnosť ACHP Levice a.s. sa špecializuje najmä v oblasti nákupu a predaja agrokomodít, skladovania, ošetrovania a spracovania agrokomodít, nákupu a predaja priemyselných hnojív, skladovania priemyselných hnojív, nákupu a predaja agrochémie, nákupu a predaja osív. Skladovanie, ošetrovanie, spracovanie agrokomodít je v súlade a v plnej kompatibilite s normami EÚ.

Spoločnosť ACHP Levice a.s. je držiteľom viacerých certifikátov medzinárodných noriem: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 50001:2018, ISCC, GMP+