Background

Politika IMS

KVALITY, ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, BOZP A ENERGETICKÉHO MANAŽÉRSTVA Táto politika je základnou filozofiou a smerovaním našej spoločnosti zaoberajúcou sa predajom a skladovaním...

KVALITY, ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, BOZP A ENERGETICKÉHO MANAŽÉRSTVA

Táto politika je základnou filozofiou a smerovaním našej spoločnosti zaoberajúcou sa predajom a skladovaním priemyselných hnojív, pesticídov, agrokomodít a pohonných látok, prípravou zmesí priemyselných hnojív a aplikáciou hnojív, pesticídov a laboratórnych rozborov, nákladnou automobilovou dopravou a prepravou priemyselných hnojív, pesticídov a agrokomodít pre systém KVALITY, ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, BOZP a ENERGETICKÉHO MANAŽÉRSTVA. Jej zásady uplatňujú a rozvíjajú všetci zamestnanci.

Manažment spoločnosti sa zaväzuje plánovať a poskytovať zdroje potrebné pre realizáciu týchto zásad:

 

Zaväzujeme sa tieto zásady nielen spĺňať, ale aj zvyšovať úroveň ich napĺňania a tak trvalo zlepšovať efektívnosť nášho integrovaného manažérskeho systému.

 V Leviciach, dňa: 1.9.2020

Schválil: Ing. Vladimír Tamaškovič – Generálny riaditeľ