Background

Produkty

project image
Granulované dusíkaté hnojivo s obsahom vápnika.
project image
Kvapalné dusíkato-horečnaté hnojivo
project image
Kvapalné dusíkaté hnojivo s obsahom 30 % celkového dusíka.
project image
Prilované dusíkaté hnojivo s pozvoľne pôsobiacou formou dusíka
project image
Dusíkaté hnojivo s pozvoľne pôsobiacou formou dusíka vhodné na základné hnojenie pred sejbou, prípadne prihnojenie pocas vegetácie na doplnenie výživy rastlín dusíkom a sírou.
project image
Granulované dusíkaté hnojivo obsahujúce horcík a vápnik z dolomitu.
project image
Granulované dusíkaté hnojivo s obsahom síry a inhibítorov nitrifikácie, ktoré inhibujú biologickú oxidáciu čpavkového dusíka na dusík dusičnanový v pôde.
project image
Prilované dusíkaté hnojivo.
project image
Granulované dusíkaté hnojivo s obsahom vápnika.
project image
Granulované dusíkaté hnojivo s obsahom síry a horčíka s prídavkom lignitu ako zdroja humínových kyselín. Obsah dusíka je 24 %, obsah síry je 10 %, obsah horčíka 6% a obsah uhlíka z lignitu min. 0,25 %.
project image
Granulované dusíkaté hnojivo s obsahom síry a horčíka.
project image
DASA H je granulované dusíkaté hnojivo s obsahom síry a prídavkom lignitu ako zdroja humínových kyselín. Obsah dusíka je 26 %, obsah síry je 13 % a obsah uhlíka z lignitu min. 0,25 %.
project image
Granulované dusíkaté hnojivo s obsahom síry.