ENSIN® PLUS

ENSIN® PLUS

Granulované dusíkaté hnojivo s obsahom síry a inhibítorov nitrifikácie, ktoré inhibujú biologickú oxidáciu čpavkového dusíka na dusík dusičnanový v pôde.

Zobraziť viac informácií