MINERÁLNE JEDNOZLOŽKOVÉ HNOJIVO SÍRAN AMÓNNY 21 %

MINERÁLNE JEDNOZLOŽKOVÉ HNOJIVO SÍRAN AMÓNNY 21 %

  • Je kryštalický vďaka vysokému obsahu dusíka (dlhodobo pôsobiace dusíkaté hnojivo) obzvlášť vhodné k jarnému vyhnojeniu pôdy.
  • Na pôdach neutrálnych alebo alkalických je síran amónny vhodným hnojivom pre všetky poľnohospodárske plodiny.
  • Na kyslejších pôdach sa toto hnojivo uplatňuje len pri plodinách, ktoré nie sú citlivé na kyslú reakciu, ako napr. zemiaky, ovos.
  • Vzhľadom k vysokému obsahu síry sa síran amónny používa tiež pri pestovaní cibuľovej a hlúbovej zeleniny a chrenu.
  • Pri hnojení ovocných stromov je vhodné kombinovať síran amónny s draselnými a fosforečnými hnojivami.
  • Po aplikácii (rovnomerným rozhodením) je nutné hnojivo zapraviť do pôdy, aby nedochádzalo k stratám dusíka (vyprchaním amoniaku).
  • Vo vode je dobre rozpustný, preto je vhodné ho po zapravení do pôdy dostatočne zavlažiť.