Background

Rastlinné komodity

Výkup a skladovanie rastlinných komodít realizujeme na týchto strediskách: NOS Lužianky, NOS Želiezovce, NOS Veľké Ripňany, ACHP Rybany

Výkup a skladovanie rastlinných komodít realizujeme na týchto strediskách:

NOS Lužianky, NOS Želiezovce, NOS Veľké Ripňany, ACHP Rybany

Zameriavame sa na skladovanie, ošetrovanie a spracovanie agrokomodít. Skladové kapacity pre uvedené účely prekračujú kapacitu 150 tis. ton. Orientácia investícií do spomenutej skladovej a výrobnej štruktúry tvorí v súčasnosti strategickú investičnú orientáciu. Jej cieľom je umožnenie tesnejšej spolupráce s prvovýrobou v oblasti komoditných programov vrátane ich predfinancovania ako aj spätného výkupu produktov rastlinnej výroby. Súčasťou tohto cieľa je predovšetkým postupná stavebno-technologická premena nadobudnutej skladovej a výrobnej základne pre agrokomodity na modernú technologickú štruktúru umožňujúcu skladovanie, ošetrovanie, spracovanie agrokomodít v súlade a v plnej kompatibilite s normami EÚ.

Je to prvý predpoklad úspešného a dôveryhodného kontaktu s potencionálnymi odberateľmi a spracovateľmi agrokomodít tak v domácom prostredí ako aj v prostredí spracovateľov a obchodných firiem v rámci EÚ. Spoločnosť sa stala taktiež partnerom Ministerstva pôdohospodárstva SR v rámci Intervenčnej platobnej agentúry pri prevádzkovaní verejných skladov a je pripravená taktiež na zabezpečenie novej formy skladovania a financovania prostredníctvom intervenčných skladov.

Spoločnosť ACHP Levice a.s. vykupuje a predáva nasledujúce druhy komodít:

kukurica
jačmeň kŕmny
pšenica kŕmna
pšenica potravinárska
pšenica trvdá

 

tritikale
raž
ovos
hrach žltý

repka ozimná
slnečnica čierna
slnečnica HO (vysoko-olejnatá)
sója