Background

Info uchádzači o zamestnanie

Pokiaľ sa uchádzate o prácu v spoločnosti ACHP Levice a.s., Vaše osobné údaje – meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, telefónne...

Pokiaľ sa uchádzate o prácu v spoločnosti ACHP Levice a.s., Vaše osobné údaje – meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, telefónne číslo, e-mail, dátum narodenia, vodičské oprávnenia, ktoré uvediete vo Formulári pre uchádzačov o zamestnanie, prípadne osobné údaje uvedené v životopise, ktorý zašlete na našu e-mailovú adresu: praca@achplv.sk sa spracúvajú za účelom vedenia evidencie uchádzačov o zamestnanie, výberu vhodného kandidáta na voľné pracovné miesto, kontaktovania a pozvania vybraného uchádzača na pracovný pohovor.

Ďalej spracúvame Vašu podobizeň a telesnú teplotu.

Právnym základom spracúvania takýchto osobných údajov je oprávnený záujem prevádzkovateľa, ktorým je prijatie kvalifikovaných zamestnancov na príslušné pracovné pozície, ako aj plnenie si povinností z predzmluvných vzťahov (v prípade, ak dôjde k uzatvoreniu pracovnej zmluvy).

Ak už prídete do spoločnosti ACHP Levice a.s. na pracovný pohovor, ďalej spracúvame Vašu podobizeň a telesnú teplotu prostredníctvom kamerového systému a termo kamery, ako aj bežné osobné údaje z občianskeho preukazu za účelom umožnenia Vám prístupu do objektov prevádzkovateľa, zamedzenia šírenia nákazlivých a nebezpečných ochorení, ako aj zaistenia bezpečnosti a ochrany majetku zamestnancov a prevádzkovateľa v priestoroch prevádzkovateľa.

Právnym základom spracúvania Vašich bežných osobných údajov uvedených v občianskom preukaze a zo snímku z kamerového záznamu je oprávnený záujem prevádzkovateľa, ktorým je potreba Vašej identifikácie, nakoľko sa pohybujete v súkromných priestoroch prevádzkovateľa, kde je strážené obchodné a výrobné tajomstvo, kde je potrebné dodržiavať bezpečnostné, hygienické opatrenia a opatrenia proti šíreniu prenosných chorôb, kde sa pohybuje množstvo zamestnancov prevádzkovateľa a kde platí zákaz pohybu cudzích osôb.

Právnym základom pre meranie Vašej telesnej teploty pomocou termokamery je nevyhnutnosť plnenia povinností v oblasti pracovného práva, a to zaistenie ochrany zdravia zamestnancov prevádzkovateľa.