DASA ®26/13

DASA ®26/13

MINERÁLNE GRANULOVANÉ DUSIKATÉ HNOJIVO DASA

Dusíkaté hnojivo s obsahom S je vhodné na základné hnojenie pred sejbou, prvé jarné regeneračné hnojenie ozimín, prípadne prihnojenie počas vegetácie na doplnenie výživy rastlín dusíkom a sírou. Zvlášť vhodné je na hnojenie poľných plodín náročných na síru (repka, obilniny, slnečnica, kukurica, okopaniny)

Odporúča sa na základné hnojenie pred sejbou alebo výsadbou podľa potreby  a tiež počas vegetácie s následným zapravením do pôdy.